Privacy verklaring

Privacy verklaring

Well-being Massagetherapie en Acupunctuur

Deze verklaring is bedoeld om uit te leggen welke informatie wij verzamelen met betrekking tot onze praktijk en hoe wij deze informatie gebruiken,verzamelen, delen, bewaren en beveiligen.

GEBRUIK VAN JE PERSOONSGEGEVENS.

De praktijk gebruikt je persoonsgegevens voor contact momenten en om je cliënt gegevens op te slaan.

WELKE GEGEVENS HEEFT DE PRAKTIJK NODIG?

Normale persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, email-adres. Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens volgens de TCM.

Op welke manieren verzamelt de praktijk je gegevens?
Dit doet de praktijk tijdens het eerste consult. Delen van je persoonsgegevens doet de praktijk uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAREN VAN JE PERSOONSGEGEVENS.

Het bewaren van je gegevens is wettelijk noodzakelijk. De praktijk hanteert een bewaartermijn van 15 jaar ingaande op het moment van uitschrijving.

RECHT OP BEZWAAR.

Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens: Je mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van je persoonsgegevens.

Recht op duidelijke informatie: Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden (je kunt dit nazien in huidig document)

Recht op inzage en dataportabiliteit:
Je hebt recht om alle persoonsgegevens
in te zien die de praktijk van je heeft verzameld en een (digitale) kopie aan te vragen

Recht van rectificatie en aanvulling: Je hebt het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen

Recht op vergetelheid: Wij wissen jouw persoonsgegevens als je daarom vraagt, tenzij wetgeving dit verhindert.

Je kunt deze rechten altijd uitvoeren, de praktijk rekent hiervoor geen kosten, behalve als de praktijk vindt dat het ongegrond is. In sommige situaties zal de praktijk niet volledig aan je verzoek kunnen voldoen, want het kan voorkomen

dat een fundamenteel publiek belang voorrang heeft op jouw verzoek. Op het moment dat dit het geval zal zijn, is de praktijk namelijk verplicht voor wetshandhaving juridische en/of gezondheid gerelateerde aangelegenheden toegang tot je persoonlijke gegevens te verlenen.

Als je meer informatie over je rechten wilt ontvangen, neem dan contact op via onderstaand email- adres.

info@well-beingmassages.nl

JE GEGEVENS BESCHERMEN:

De praktijk zal er alles aan doen om je authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.

ONTEVREDEN?

Ben je niet tevreden op de manier waarop de praktijk met je
persoonsgegevens omgaat?Je kunt de praktijk dit laten weten, maar mocht je niet tevreden gesteld zijn,dan adviseert de praktijk je om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201.

Susi Klaassen

Well-being Massagetherapie en Acupunctuur